REGULAMIN

1. Sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.auto-akces.com.pl jest własnością firmy "Auto-Akces" z siedzibą w Łodzi, przy ul. Fabrycznej 25. Umożliwia dokonywanie zakupów poprzez Internet.

2. Klienci sklepu mają do wyboru jedną z trzech form płatności:
- płatność elektroniczna,

- płatność przelewem,

- płatność przy odbiorze.

3. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie są cenami brutto.

4. Warunkiem koniecznym dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie sklepu internetowego.

5. Rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione formularze.

6. Zakupione towary będą dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

7. "Auto-Akces" zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizowanego zamówienia. W przypadkach uniemożliwiających dokonanie zamówienia nasza firma zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz. 271.